Den pågående krigen mellom Hamas og Israel fører til uro i amerikansk akademia.

Akademikere under press

DEMONSTRASJON: Ved Columbia-universitetet i New York har det vært demonstrasjoner i kjølvannet av Hamas brutale angrep på Israel. Det er også lansert et opprop som krever at en professor ved universitetet må gå av. FOTO: Yuki Iwamura, AP/NTB

Hamas sitt brutale angrep mot Israel tidligere denne måneden har ført til opphetet stemning og demonstrasjoner ved flere amerikanske universiteter.

Ikke minst har akademikere som uttrykker støtte til palestinernes situasjon, kommet under sterkt press.

Ved Columbia-universitetet i New York pågår det for eksempel nå en underskriftskampanje, initiert av studenter, for å fjerne Joseph Massad. Han er professor i Midtøsten-studier og ekspert på arabisk politikk og historie.

Dette oppropet har i skrivende stund over 50.000 underskrifter.

Bakgrunnen for oppropet er en artikkel ført i pennen av Massad som ble trykket like etter angrepet.

I teksten – som ble publisert på den pro-palestinske nettsida «The Electronic Intifada» – spør Massad om angrepet markerer starten på en palestinsk frigjøringskrig eller om det bare er et nytt slag i den endeløse konflikten mellom «en kolonimakt og et kolonisert folk».

«Forbløffende»?

Massad skriver blant annet: «Synet av de palestinske motstandsfolkene som stormer de israelske sjekkpunktene som skiller Gaza fra Israel var forbløffende».

Det studentene reagerer på, er at Massad bruker begreper som «forbløffende» når han beskriver Hamas-angrepet. Og i oppropet blir han beskyldt for både å støtte og rose angrepet.

Det er ikke bare på campusen til Columbia-universitetet det blåser friskt om dagen. Også ved det anerkjente universitetet Yale i Connecticut er konflikten mellom Hamas og Israel satt på dagsorden.

Det skyldes blant annet antropologen Zareena Grewal, som til daglig er førsteamanuensis i amerikanske studier ved Yale.

Kontroversiell melding

Tidligere denne måneden skrev hun en melding på X/Twitter hvor hun omtalte Israel både som en «morderisk» og en «folkemorderisk settlerstat» og hevder at «palestinere har all rett til å gjøre motstand gjennom væpnet kamp».

Det har medført et opprop som krever at Yale-universitetet må avslutte sitt arbeidsforhold med Grewal. Også dette oppropet har kommet opp i over 50.000 underskrifter.

Også ved det velrenommerte amerikanske universitetet Cornell har Midtøsten-konflikten beveget seg inn på campus. Også her er det framsatt krav om at en av de vitenskapelige ansatte nå må ta sin hatt og gå.

Det er snakk om historikeren Russell Rickford, som arbeider som førsteamanuensis ved Cornell.

Tidligere i oktober deltok Rickford i en demonstrasjon til støtte for Palestina hvor han kom med en rekke kontroversielle påstander – blant annet at han var «begeistret» over angrepet Hamas har utført mot Israel.

Historikeren har seinere beklaget det han selv omtaler som en «forferdelig ordbruk». Likevel har over 11.000 personer signert et opprop for at han skal trekke seg.

Også ved det kjente Harvard-universitetet har den betente striden mellom Hamas og Israel fått ringvirkninger.

I forrige uke meldte The Washington Post at den filantropiske organisasjonen The Wexner Foundation kutter sine bånd til Harvard fordi de mener universitetet ikke har hatt en adekvat respons på Hamas-angrepet mot Israel.

Bakteppet er at en lang rekke studentorganisasjoner ved Harvard gikk ut og ga Israel skylden for angrepet.

Demonstrerer på campus

Ved det tidligere nevnte Columbia-universitetet i New York har temperaturen vært spesielt høy de siste ukene – med både pro-israelske og pro-palestinske demonstrasjoner.

Den konservative avisa New York Post har også skrevet mye om kontroversene rundt professor Joseph Massad. De melder blant annet at ledelsen ved Columbia ikke vil fordømme professoren.

Samtidig er det blitt klart at Massad også har en rekke støttespillere i amerikansk akademia, og de har lansert sitt eget opprop for å uttrykke sin solidaritet med professoren.

For dem handler dette blant annet om prinsipielle spørsmål knyttet til akademisk ytringsfrihet.

Støttespillerne til Massad mener også at medier som Fox News og Jerusalem Post har publisert artikler som gir en uriktig framstilling av Massads synspunkter – blant annet feilaktige opplysninger som at han skal støtte terrorisme.

Dette er noe som gir ytterligere næring til angrep på Massads «akademiske frihet og personlige sikkerhet», heter det i støtteoppropet.

I en kommentar til underskriftskampanjene mot flere amerikanske akademikere har organisasjonen American Association of University Professors (AAUP) poengtert at universitetslærere også er vanlige borgere.

Ifølge den israelske avisa Haaretz har en talsmann for AAUP uttalt at «meningsytringer som akademikere framfører i kraft av å være vanlige borgere, ikke kan utgjøre grunnlag for oppsigelse» – med mindre disse tydelig viser at vedkommende er uegnet til å utføre jobben.

Klassekampen har sendt flere henvendelser til professor Joseph Massad uten å få svar.