Gi Palestina en framtid

I disse dager opplever alle som har bånd til Palestina og Israel en storm i hjertet. I tillegg til nyheter får mange også personlige meldinger, enten de kjenner mennesker på flukt i Gaza eller har familie som er rammet. Vi i PIM har mottatt brev fra vår israelske «søsterorganisasjon», Parents against Child Detention. De oppfordrer israelere til å øve press på den israelske regjeringen for å forhandle med Hamas og få løslatt gislene og oppfordrer det internasjonale samfunnet til det samme. Brevet beskriver avmakt, angst, sinne og fortvilelse over det som skjer nå. At Hamas-krigere har drept småbarn og at det er barn blant gislene Hamas har tatt, er nesten ikke til å holde ut. Det er heller ikke situasjonen på Gaza, med en million barn som lever og dør der i frykt.