Tausheten om Israels daglige terror gjør at folk forstår mindre av raseriet og fortvilelsen i Gaza – og gir okkupanten friere hender.

Norge er medansvarlig

Det som pågår i Gaza nå, kan på ingen måte begrunnes med at Israel har behov for og rett til å forsvare seg. Det er helt klart at Hamas begikk krigsforbrytelser i sitt angrep på Israel 7. oktober, og det er nødvendig å ta skarpt avstand fra disse krigsforbrytelsene. Men de går inn i en tidsrekke full av krigsforbrytelser begått av Israel i det som FN kaller «Occupied Palestinian Territories», altså Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem. Det norske folk har svært mangelfull informasjon om disse israelske krigsforbrytelsene, dels fordi norsk utenrikspolitikk sjelden har inneholdt noen beskrivelse og fordømmelse av dem og spesielt fordi få norske medier har omtalt dem.