Fri ytring for Palestina

Klassekampen og en rekke medier melder at Frankrike forbyr Palestina-demonstrasjoner. Forbudet er en trussel mot alle ytringsfrihetens begrunnelser. Ytringsfriheten er viktig av tre grunner. For det første er ytringsfrihet nødvendig for et velfungerende demokrati. For det andre lar rettigheten mennesker leve autonome liv. For det tredje vil menneskeheten komme nærmere sannheten enn vi ellers ville gjort. Prinsippene er formulert i den filosofiske tradisjonen. I Norge er de til og med inkludert i den norske Grunnlovens paragraf 100, som gir nordmenn ytringsfrihet.