Totalberedskap er både lokal og global, særlig i nord.

Nå er det alvor!

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Tittelen på kronikken er navnet på en NOU som kom fra regjeringen i juni, en «Norges offentlige utredning», som handler om totalberedskapen i landet. Blant temaene er et kapittel om nordområdene, som omfatter enorme arealer, sterkt økende klimaendringer, økt aktivitet, fallende befolkningstall og nærheten til Russland. Ja, det er virkelig alvor!

Homo politicus