Sviket mot Palestina

SIVIL MOTSTAND: Den palestinske motstandskampen har hatt mange fredelige uttrykk, som her i en «flaggmarsj» i Gaza i mai i år. Vi må støtte den kampen, skriver forfatteren. Foto: Mohammed Abed, AFP/NTB

Listen over dem som har sviktet det palestinske folket er lang. Det siste sviket ble begått av Hamas. Å anvende sin militære kapasitet til å drepe sivile er terror – og et svik mot det palestinske folket. Drap av sivile er alltid galt, og kan aldri forsvares. Venner av Palestina må ikke nøle eller reservere seg her. Vi tar klar avstand fra israelsk statlig terror, og vi må ta like klar avstand fra palestinsk terror. Massedrap av ungdommer på festival er Utøya ganget med fire.