«Kva er det, mamma?»

Det kjennest eigentleg meiningslaust å skrive det her. For langt unna, for mange landegrenser, for mange murar. Ord kjennest tomme ut når ein er vitne til eit folkemord.