Bistanden må bestå

Ei uke har gått siden Hamas’ brutale angrep. Over 1300 mennesker ble drept, og rundt 150 bortført. De fleste var sivile israelere. I etterkant har den internasjonale bistanden til Palestina vært under hardt press. Flere vestlige land har diskutert om de skal stoppe eller fryse pengene som går til den palestinske befolkningen. Tirsdag bestemte den danske regjeringen seg for å pause deler av utviklingshjelpa. Det samme gjorde Sverige. Saken skaper uenighet blant EU-landene.