Goldstone og dagens Hamas

Det er politisk og intellektuelt feigt å ikke også spørre hvorfor Hamas angrep Israel. Den nedslakting av sivile som Hamas-krigerne gjennomførte da de angrep Israel, kan ikke forsvares. Selv om de selv har vært utsatt for grove overgrep. Men det er feigt når tilhengerne av Israel kun vil diskutere dette angrepet som en isolert hendelse, og avviser å stille spørsmålet: Hvorfor skjedde dette? Dette er desto mer overraskende når israelere bruker nettopp historien som begrunnelse for mye av sin politikk.