Mens bombene faller

Angrep på sivile er et brudd på Folkeretten, det vil si Genèvekonvensjonen. Det er bra at alle tar avstand fra at sivile drepes, enten det er i Ukraina eller Israel. Spørsmålet blir da: Hvorfor tar ikke alle avstand fra det langsomme folkemordet Israel begår overfor palestinerne? Hvorfor finnes det ett sett regler for israelske sivile og et annet for palestinske?