Den selektive solidariteten

Når Hamas går til angrep på Israel, anses det som terror. Når palestinere står opp mot den grusomme okkupasjonen og uretten de har blitt utsatt for siden 1948, erklærer hele verden det som terror. Palestinere som kjemper for sin rett til frihet, erklæres terrorister. Hvorfor er det tydelig erklært terrorisme når et okkupert folk står mot sin okkupasjonsmakt, men når okkupasjonsmakten gjør det samme – og på et mer brutalt nivå på daglig basis i flere år ­ så rettferdiggjør man det?