Erna Solberg innrømmer at ho var inhabil då ho gav bort heimfallsrett til Hydro i 2021. Ordføraren i Ullensvang tykkjer det heile er tragisk.

Føler seg råka av aksjesaka

TRIST: Roald Aga Haug har vore ordførar i Ullensvang sidan 2015. Her er han fotografert i Odda i 2021. Foto. Christopher Olssøn

Arbeidarparti-ordføraren i Ullensvang Roald Aga Haug har kalla det eit ran at Hydro fekk lov til å ta over vasskraftverka i Røldal og Suldal til evig tid.