Så lenge me driv jordbruk basert på ei økologisk kløft, er det vanskeleg å gjera det berekraftig.

Motvekst i mjølkefjøset

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Kva er gale med berekrafta i norsk jordbruk? Kvifor vil ikkje klimapolitikken som staten og bondeorganisasjonane fører, koma til å fungera? Er norsk jordbruk bygga over ei stadig veksande økologisk kløft?

Med andre ord