Vi trenger alternative løsninger

Vi viser til Lars Borgersruds svar (26. september) på vår artikkel om atomvåpens rolle i klimaspørsmål 21. september. Responsen er av interesse.

Debatt