Vi trenger alternative løsninger

Vi viser til Lars Borgersruds svar (26. september) på vår artikkel om atomvåpens rolle i klimaspørsmål 21. september. Responsen er av interesse.

Det påpekes at NTI (Nuclear Threat Initiative) «kraftig fraråder en slik konvertering» – altså konvertering av taktiske atomvåpen til sivil kjernekraft. NTI, etablert av senatorer Sam Nunn og Richard Lugar, fokuserte hovedsakelig på strategiske atomvåpen, der programmet oppnådde betydelig suksess ved å fjerne omtrent 500 tonn høyanriket uran. Taktiske atomvåpen er mye mer mangfoldige med et bredere utfallsrom – og som ble taklet under INF avtalen, en avtale som ble avsluttet da Russland jukset og USA reagerte.

NTIs overordnede mål (som adresserer masseødeleggelsesvåpen, inkluderer kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske våpen), er å arbeide for en verden uten slike våpen. NTI advarte derfor verken sterkt eller svakt mot prinsippet eller praksisen med konvertering av taktiske atomvåpen som påstått.

Skal vi gjøre alvor av en kraftig økning av energiproduksjonen i Norge, må vi samtidig innse at med de krav EU og FN har om at et bærekraftsmål ikke må komme på bekostning av et annet, er det bare å erkjenne at Norges strategi ikke oppfyller dette kravet. Det er derfor interessant å diskutere alternative løsninger. Vår tilnærming er i tråd med «Environmental Security»-prinsippet.

Når vi diskuterer «anskaffelse» av taktiske atomvåpen, må vi innse at dette ikke handler om en enkel kjøpsprosess i et åpent marked, som et garasjesalg. Snarere er instrumentene for å håndtere, fjerne og ta fra hverandre slike våpen en sentral del i en operasjonell komponent av alle avtaler om våpenkontroll knyttet til taktiske atomvåpen.

I motsetning til strategiske atomvåpen (hydrogenbomber med en atombombe som tennsats), som ofte er opptil 100 ganger kraftigere enn gjennomsnittlige taktiske atomvåpen, vil vår idé gi en konvertering av tre til 30 atomstridshoder i året. Disse finnes i både raketter, bomber, miner og annet. Vi trenger få eksemplarer av de største – eventuelt mange av de minste. Konverteringen kan gjøres av de som allerede er inne i dette arbeidet.

I motsvaret hevdes det at bomber for klima kanskje er det minst realistiske av alle forslag og at Putin er den eneste som kan dra nytte av det. Men vi må huske at Russland også finansielt tjente på dekommisjoneringen av atomvåpen tidligere, noe som ble hyllet i hele Vesten. Vår tilnærming er at det er i alles interesse – og at alle som har taktiske atomvåpen bør kvitte seg med disse. Det er flere land enn Russland som bør vurdere å fjerne sine atomvåpen. USA, samt flere andre land, er blant dem. Bruken av atommateriale som kjernebrensel for energiproduksjon i denne sammenhengen og ellers, er derfor et relevant og interessant aspekt å vurdere og realisere.

Debatt