Savnet: En premiss­le­ve­randør

Kunstig intelligens er forspeilet til å transformere samfunnet. Nylig kunngjorde regjeringen at de bevilger en milliard kroner til forskning på feltet. USA lanserte en satsingsstrategi tilbake i 2016, og Kina har et uttalt mål om være verdensledende på feltet innen 2030. Med slike ambisiøse satsninger som bakgrunn, er det interessant å se nærmere på hvem som faktisk driver fram forskningen på feltet.

Debatt