Flere nyord er ikke svaret

Det pågår en alvorlig lærerkrise. Mange rapporterer om mistrivsel. Streikeretten er truet. Volden øker i skolen. Det politiske standardsvaret er ofte kompetanseheving eller at det må stilles flere krav til skolene.

Volden i skolen vitner om vesentlig større samfunnsproblemer som myndighetene verken forstår omfanget av eller hvordan de skal løse. Skolen blir samtidig gitt stadig flere og flere oppgaver og roller. Dersom det oppstår et samfunnsproblem, skal dette løses i skolen – enten med ny læreplan, juridisk bindene ordlyder, nytale eller kursing. Problemet er at det skapes en stadig større avgrunn mellom teori og praksis.

Jeg har nylig gjennomført to tredeler av et kurs om forebygging av vold i skolen. Dette er noe alle skoler er pålagt å gjøre. Redningens triangel inntrer scenen nok en gang: ved å lære om regulering, toleransevindu og fyringsmodellen skal de kontrollhungrige lærerne endelig evne å nedskalere volden. Sannheter pakkes inn i lettfordøyelige utgaver av verden. Finnes det ikke catchy modeller fra forskning å tvangsfore oss med, lager Udir sine egne. Det teoretiske overmotet er komplett.

Et kjært slagord i kompetansehevingens forundringspakke er at forutsigbarhet er viktig. Forkynnerne av det glade budskap endrer samtidig rammene for vårt virke fra år til år, og stadig til det verre. Eksamensfadesen fra forrige skoleår er et godt eksempel. I tillegg skaper det digitale kappløpet en konstant støy som det er umulig for en enkelt lærer å dempe alene, uansett hvor mye man kan om psykologifaglige nyvinninger. Skolen krever dessuten vesentlig mer komplekse kompetanser i dag enn den gjorde for bare 20 år siden. Forstår du ikke som tenåring hvordan man utforsker og finner kreative løsninger på ukjente problemer, som til og med ikke de voksne kjenner til, kan du takke farvel til høy måloppnåelse. Elevene på sin side får stadig mindre tro på at fremtiden er et sted som vil ta dem imot.

Flere nyord er ikke løsningen – de er direkte menneskefiendtlige og en del av problemet. Vi er mennesker som jobber med mennesker, og det er tid vi trenger. Budskapet er kanskje ikke så fyndig, men det er i alle fall sant.

Debatt