Står ein langt til venstre, blir det meste til høgre

NRK er ikkje blå, heller ikkje raude. Vi freistar å ha ei balansert dekning av norsk politikk, også i Solberg-saka. For å sjå det må ein vurdere den omfattande dekninga vår samla – utan selektivt å plukke døme som understøttar eigne argument, slik Marsdal gjer.