Habilitetssakene viser glimt av en statsforvaltning vi vanligvis forbinder med land i det globale sør.

Innside mot utside

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Finnes det en måte å hindre Sindre Finnes, og slike som ham, i å utnytte vårt politisk-økonomiske system? Det å skrive reiseregninger med gaffel og juge på seg at man bor på hybel hos mammaen sin, er bare stakkarslige tilrivelser av offentlige midler i forhold. Et samfunn hvor vi lar folkevalgte ta beslutninger om tildelinger og reguleringer som setter de økonomiske spillereglene, mens vi også lar kapitalistene fritt selge eierandeler, aksjer og verdipapirer på børsen, avhenger av at det er vanntette skott mellom disse arenaene. Alle skjønner at det hadde vært helt hinsides om politikere kunne kjøpe aksjer samtidig som de lager reglene som bestemmer hvilke av disse aksjene som går godt. Det ville ikke bare resultert i økonomisk ulikhet og en urettferdig og korrupt forflytning av midler til politiske eliter, det er også et første steg på veien til å kjøre et land i den politisk-økonomiske grøfta.