Framstegspartiet og Venstre går saman med Raudt og SV om å krevje at Erna Solberg frigir hemmelege dokument i Solberg-saka.

Legg press på Solberg

PRESSAR PÅ: Hans Andreas Limi i Framstegspartiet ber Erna Solberg om å leggje fram habilitetsvurderingane frå då ho var statsminister. Foto: Lars Thomas Nordby, NTB

Fleire viktige dokument knytt til Solberg-saka ligg skjult for offentlegheita hjå Statsministerens kontor (SMK), og det er opp til Erna Solberg sjølv å gje sitt samtykke til at dei vart offentleggjorte.