Et urealistisk forslag

Professor Jan Emblemsvåg og førsteamanuensis Jørn Siljeholm ved NTNU foreslår i Klassekampen 21. september at Norge kan be stormaktene om å få kjøpe ti taktiske atomvåpen gjennom Den internasjonale atomenergikommisjonen IAEA, plukke ut plutoniumet eller uranet av stridshodene, og bruke dette som brensel i «våre egne kjernekraftverk». En av begrunnelsene er at uranprisene har økt 500 prosent siden 2020.

Debatt