Ein intelligent tekst om eitt av våre største tabu, formidla presist, til ettertanke og med ein god porsjon humor.

Men kor er mora?

KONFRONTASJON: Kva skjer når faren til barnet med eitt møter fem, ja kanskje seksten, ulike versjonar av kven barnets mor kan vere? FOTO: MARIUS FISKUM

Teater