Norske Kvinners Sanitetsforening blør tilsette etter underskot på 27 millionar kroner. No ber dei staten om hjelp.

Blodraude tal for sani­tets­kvinnene

TUNGE TIDER: General­sekretær Malin Stensønes i Norske Kvinners Sanitets­forening fotografert under utdelinga av Fredrikke­prisen i februar i år. Organisasjonen slit med økonomien. Foto: Hanna Johre, NTB

I 2022 gjekk Norske Kvinners Sanitetsforening med 27 millionar kroner i underskot. Årsaka er fall i verdipapir og kutt i støtte frå regjeringa.

Innenriks