Nortura sluttar med kylling i Midt-Noreg. Samvirka er under press frå matvare­kjedene, seier samvirketopp.

Bønder fortvilar etter kyllingstopp

Konsentrert produksjon: For å spare pengar har Nortura meldt at dei vil slutte med kylling i Midt-Noreg. Hanne Marie Lenth Solbø

– Det har vore ein veldig tung sommar, seier Tore Rennan, kyllingprodusent i Beitstad i Trøndelag.

Innenriks