Torbjørn Røe Isaksen utfordrer høyresidens optimisme, men ikke forestillingene den er basert på.

I verdens­his­to­riens friminutt

MCDONALDISMEN: I en ny bok går Torbjørn Røe Isaksen i rette med markedsoptimismen på 90-tallet, men tar lite selvkritikk når det gjelder forestillingen om at global frihandel skulle føre til fred og frihet, skriver Hilde Nagell. FOTO: ARKIV

I sin nyeste bok «Ingen tror på nåtiden» beskriver Torbjørn Røe Isaksen årene fra 1989 til 2022 som «et friminutt fra historien». Etter Sovjetunionens sammenbrudd og Berlinmurens fall hadde mange en sterk tro på en fredelig verden. Denne framtidsoptimismen har med årene blitt satt på prøve, med en brå slutt da Russland invaderte Ukraina i 2022. 1990-tallet varte egentlig helt til 2022. Nå er verden en annen.

Med andre ord