Fantomet er hard mot de harde. Høyre gjør det omvendt.

Hard mot de syke

I fjor fortalte TV2 om Christell Fløisbonn. Hun er ufør og har tre barn. Derfor får hun barnetillegg i trygda. Mannen jobber på lager og tjener 420.000 kroner i året. Men i fjor fikk han og kollegene julebonus på jobben på 10.000. Det var ment som en påskjønnelse fra sjefen. Men for familien Fløisbonn ble resultatet en real trygdesmell.