Riks­advokaten bryt lova

For nokre veker sia vurderte Økokrim å starte habilitets-etterforsking mot utanriksminister Anniken Huitfeldt. Økokrimsjef Pål Lønseth følgde lova og erklærte seg straks inhabil. Huitfeldt hadde jo i åra frå 2008 til 2013 vore statsråd i Jens Stoltenbergs regjering. Lønseth var statssekretær i fire av desse åra.

Debatt