I fjellgrenda mi veks det fram eit Norge i miniatyr.

Frå stølsvoll til leikegrind

I sameige med grannegarden hadde oldeforeldra mine på farssida tre stølar. Det var ofte slik i fjellbygdene i Hallingdal. Sørvende enger med god vekstjord vart rydda til slåttevollar. Lyftesteinen der brukte dei til å byggje stølsbuer og gjerde rundt. Med fleire stølar nytta dei beita best råd og fekk gjødsla slåttevollane med husdyrgjødsel.

Fokus