Senterpartiet tapte valget i Trondheim, men kan likevel gamble om makt. Førstekandidat Vegard Fenes sier det er åpent om Sp vil gå til Høyre eller til de rødgrønne.

Politisk spill i Trondheim

Posisjoneres: Hvilken blokk som får makta i Trondheim kan henge på hvilke posisjoner Sps Vegard Fenes (til venstre) fristes med. Og på hvorvidt han vil spille på lag med Rødts Roald Arentz. Her er de to på Rådhuset i Trondheim.

Vegard Frøseth Fenes er Senterpartiets (Sp) eneste innvalgte representant i Trondheim.