Vil Aker BP stå i veien for Lundinofrenes mulige erstatning?

Svenske påtalemyndigheter tok i november 2021 ut tiltale mot oljegiganten Lundin Energy for medvirkning til krigsforbrytelser begått i Sør-Sudan mens selskapet opererte der fra 1997–2003. Dene uken startet den historiske rettssaken. Det som får mindre oppmerksomhet, er hva som skjedde med Lundin etter at tiltalen ble tatt ut, nemlig at norske Aker BP kjøpte opp det meste av Lundin sine verdier.

Debatt