Antivalgkamp?

Det er jammen rart. Hvorfor gikk Raymond Johansen ut dagen før valget og tok et oppgjør med «venstresiden» når partiene til venstre for Ap var helt avgjørende for å kunne berge byrådet?

Oppgjøret kom også på en måte som «venstresiden» ikke har mulighet for å ta stilling til. Hvem er «venstresiden»? Partier? Velgerne deres? Fagbevegelsen? Hva mener han med at venstresiden er «for woke»?

Han sier at han mener «Kanselleringskultur, moralsk fordømmelse av feil holdninger og strenge regler for hva som er lov å mene.» Ja vel. Kunne han nevne noen eksempler? Jeg tror at ingen av oss som er aktive, driver valgkamp og diskuterer med folk, har noen strenge regler, annet enn at vi mener ting som vi prøver å argumentere for. Det er det som er demokrati, er det ikke? Uenighet er ikke fordømmelse.

Johansen påpeker at «hvis vi avviser meningene folk har før man har starta samtalen, når man ikke fram». Så sant, så sant. Er «Woke er en joke» et godt utgangspunkt for diskusjon? Det betyr vel omtrent: «Meningene deres er en vits». Vi ser også at kvinner i politikken med venstreorienterte meninger, hetses på nettet, mer enn menn. Se hva som hendte med Lan Marie Berg.

Nei, guttas problemer stammer nok fra mye mer grunnleggende samfunnsendringer. Første eksempel: Grunnskolen er blitt gjort til en mye mer test- og teoritung skole. (Dette var Gudmund Hernes, Ap, sitt verk.) Mange gutter mistet nesten alle timene de gledet seg til.

Vi som var lærere, opplevde sterkt dalende motivasjon, i alle fag. Vi mistet også svært mange mannlige lærere fra ungdomsskolen i de åra, og det ble færre mannlige forbilder.

Videre: Norge har flyttet store deler av produksjonen sin til lavkostland. Fabrikkene forsvant, arbeidsmiljø og yrkesstolthet forsvant. Arbeidsgiverne henter billig arbeidskraft fra utlandet i de tradisjonelle mannsdominerte yrkene, og følgene er lønnsdumping og dårlige eller ingen arbeidsavtaler. Disse yrkene får selvsagt lavere status. Hvem har gått i spissen og kjempet mot dette, om ikke venstresida?