Økte priser drives hovedsakelig fram av storkonsernenes profittjag – ikke arbeidstakernes lønnsøkninger.

Renter og arbeidermakt

Stiller krav: Det er ingen tilfeldighet at tiltakene mot en strammere pengepolitikk har kommet i en tid med historisk uro på arbeidsmarkedet, skriver artikkelforfatteren. Her fra en bilarbeiderstreik utenfor General Motors i Detroit i september 2019. Foto: Jeff Kowalsky, AFP/NTB

I de siste tiårene har verdensøkonomien haltet fra den ene krisa til den andre, men de bakenforliggende utfordringene har aldri blitt løst. I stedet har kapitalistiske stater samarbeidet om å plukke opp bitene etter et krasj – og ofte samtidig lagt grunnlaget for neste krise.