Medan resten av det raudgrøne laget fell, går SV fram i Kirsti Bergstøs fyrste val som partileiar.

Framgang for SV i Bergstø-debuten

Debutant: Kirsti Bergstø blei møtt med trampeklapp då ho i går kveld entra Rockefeller i Oslo, der SV var samla til valvake. Foto: Rikke Løe Hovdal

Seks månadar etter at eit samrøystes SV-landsmøte valde ho til ny partileiar, kunne Kirsti Bergstø i går kveld puste letta ut.