SV-leiar Kirsti Bergstø seier at Høgre ikkje snakkar sant om private sjukeheimar. Sjølv lèt ho seg inspirere av eit eksperiment på Lambertseterhjemmet i Oslo.

Skuldar Høgre for løn-løgn

USANT: Kirsti Bergstø meiner Høgre ikkje snakkar sant om lønsvilkår i eldreomsorgen. Her er ho fotografert på t-banen i Oslo. Foto: Christopher Olssøn

I Oslo og fleire andre storbyar er eldreomsorg ei av dei viktigaste sakene i valkampen.