Vi har trålet landet etter kulturpolitiske stridsspørsmål. Dette er hva vi fant.

Gnister i grasrota

I et valgår der både renter og matpriser har skutt i været og folk ser seg nødt til å stemme med lommeboka, kan kulturpolitikken fort forsvinne langt ned på lokalpolitikernes talekort. Men i noen av landets kommuner kan drømmen om et kulturhus eller misnøyen med kunsten på torget bli avgjørende for det sittende kommunestyret.
Klassekampen har lett land og strand
etter kulturpolitiske kampsaker.