Ekstremværet Hans var en påminner: Klimatiltak er dyrt, men det er dyrere å la være.

Hvor skal vi sende regninga?

De siste ukene har kjellere blitt fylt av vann og jernbaneforbindelser blitt brutt. Elver fløt over sine bredder, det gikk skred, og folk måtte evakueres fra hus og hjem. Vi kan ikke slå fast at akkurat ekstremværet Hans skyldes klimaendringene, men det som er sikkert, er at klimaendringer gjør at ekstremværet rammer oftere og mer ekstremt.

Fokus