Bør skrift følge talen?

I sin språkspalte 30. august lovpriser Sylfest Lomheim de stadige rettskrivningsendringene i norsk og prinsippet at skriften skal ligge nær talen. Og det muntlige språket er, som kjent, i stadig forandring. Det er dét det vil si at et språk er levende. Argumentet for at skriften skal følge talen, er at det gjør det lettere for skolebarna å lære rettskrivning. Lomheim trekker frem finsk som eksempel på et språk med ‘funksjonell rettskrivning’, altså at skriftnormen følger talen.

Debatt