Kunstfaglig overmot har gitt oss museumsbygninger som er mer kostbare enn samlingene de skal forvalte.

Store hus for små samlinger

TRUET: Trondheim kunstmuseums historiske bygg ved Nidarosdomen kan bli forlatt til fordel for et nybygg på 3700 kvadratmeter. Pris: 2,6 milliarder kroner. Foto: Trondheim kunstmuseum

Ifølge kritikerne styrer Munchmuseet og dets nye direktørstab mot en tragisk skjebne som kunne vært unngått om de bare hadde ansatt flere kunsthistorikere i ledelsen. «Faglighet blir rett og slett ikke prioritert», uttalte professor Ina Blom til Klassekampen 14. august. Sammen med fem andre kunsthistorikere forfattet hun et innlegg i Aftenposten (24. august) som spår at Munchmuseets ledelse snart vil bli et «redskap for tilfeldige sympatier og trender eller politiske føringer». Bekymringen for museenes faglige utarming er velbegrunnet. Men er det ikke kunsthistorikere som har ledet disse museene fram til i dag?

Kommentar