Trysil er landets nest største hyttekommune, men nå mener Stine Akre fra SV at fjellet er fullt. Høyresida og Ap mener hyttebygginga må fortsette.

– Her oppe på fjellet er det ikke mer natur å ta av

Fullt fjell: Stine Akre (SV) står i myra hun vil bevare, foran hyttene hun mener det er nok av. Hvis ingen tar vare på naturen, kommer Trysil til å miste det som trekker folk hit, sier hun.

Trysil kommune har like mange hytter som de har innbyggere, og nå synes varaordfører Stine Akre fra SV det er nok. Hun mener kommunen må tenke annerledes rundt hytteutbygging framover, av hensyn til natur, klima, innbyggere og hytteeiere.

Innenriks