Inflasjon i edle motiver

Under Arendalsukas Klassekampen-debatt om lobbyisme falt et hjertesukk fra høyskolelektor Ketil Raknes. Hvorfor, ville Raknes vite, påstår alle store selskaper at de redder verden, når vi beviselig ødelegger den? «Yara hevder at de metter millioner av mennesker i fattige land. Nei, dere selger gjødsel!» sa han. LULV

Politikk