På jobb

Forsker Tina Davis har undersøkt rekrutteringen av migrantarbeidere til jobber i norsk matproduksjon. Gjennom en rekke intervjuer med migrantarbeidere og eksperter som jobber opp mot denne gruppa, har Davis undersøkt forholdet mellom rekrutteringen og utnyttelsen de i noen tilfeller møter i det norske arbeidslivet.

Dagboka