Hvis ikke helsevesenet bemanner opp, kan flere gå til det private – og kvinner kan få ansvaret for eldre slektninger, mener forsker Erling Holmøy.

Advarer mot for få helsejobber

Omsorg: Det er særlig en aldrende befolkning som gjør at norske myndigheter undersøker hvordan framtidas helsevesen bør utformes. Her fra eldreomsorgen i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad, NTB

I går ble «Framtidens helse- og omsorgstjenester» lansert på Arendalsuka. Rapporten er en «motmelding» til den offentlig oppnevnte Helsepersonellkommisjonens utredning som kom tidligere i år. Sistnevnte tok til orde for at det ikke skal bli ansatt nevneverdig flere innen helsesektoren i framtida. Motmeldingen hevder derimot at sektoren kommer til å trenge flere hender ettersom befolkningen blir eldre.

Innenriks