Ønsketenkning om det russiske regimets fall gagner verken Ukraina eller vår egen evne til å hegne om egen sikkerhet.

Enkle merkelapper fanger ikke opp Putins Russland

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Endelig er det enkelt å forstå Russland. Gjenkjennelige merkelapper og paralleller oppsummerer hva Russland nå er, enten det er at landet er fascistisk, at Putin er Hitler eller at regimet opererer via en blåkopi av Aleksander Dugins eurasiske ideologi.