Hjelpetilbudet for folk med funksjonsnedsettelse varierer mellom kommunene. SVs Lars Haltbrekken vil at staten tar over styringa.

Vil ha statlig BPA-styring

Usikkert: I Trondheim varierer BPA-ordninga fra bydel til bydel. Dersom Marianne Knutsen (23) flytter fra foreldrene på Lade og inn til Trondheim sentrum, risikerer hun å miste nødvendig hjelp. FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD

BPA-ordningen for mennesker med nedsatt funksjonsevne er ment å gi én til én-hjelp tilpasset brukerens egne behov og sikre likestilt deltakelse i samfunnet. I dag finansieres ordningen på kommunebasis, og hjelpa som gis varierer avhengig av bosted og kommunebudsjett.

Innenriks