De streikende britiske helsearbeidernes krav vitner om et helsevesen på bristepunktet.

NHS er dødt, leve McKinsey

Gjentatte ganger det siste året har britiske helsearbeidere tatt til gatene, og streiket for bedre lønns- og arbeidsvilkår. De streikende forteller om lange og stressende arbeidsdager, kolleger som søker seg til jobber i ut­landet, manglende investeringer i utstyr og bygg og en lønnsutvikling som ikke holder tritt med prisveksten. Det voldsomme presset på sjukehusene under koronapandemien sitter også friskt i minne hos helsearbeiderne. De må fortsatt håndtere det store behandlingsetterslepet. Nå står 7,4 millioner mennesker i kø for å få gjennomført medisinske prosedyrer i England.

Fokus