Arbeids­ministerens tilbud

Hovedhensikten med fagorganisering og tariffavtaler er å sikre best mulig lønns- og arbeidsvilkår. Respekteres tariffavtalen, hindrer dette lønnskonkurranse mellom de ansatte.

Debatt