Rettelse

I Klassekampen lørdag presenterte vi tall over norske avisers boligjournalistikk, under tittelen «5882 saker om boligsalg i år», basert på en opptelling utført av Retriever. Tallet er feil, ettersom det ikke viser unike artikler, men teller publisering både i nett- og papirutgaver. I dagens oppfølger har vi også tatt ut alle artikler skrevet av såkalte bolig- eller eiendomsroboter, fordi disse kun omtaler allerede solgte boliger. Det nye tallet blir da 3114 artikler, men også dette innebærer en feilmargin. Red.

Innenriks