Bjørnar Moxnes får støtte fra flere tidligere Rødt-topper. Sigurd Allern peker likevel på at solbrilletyveriet stjeler oppmerksomhet fra politikken før valget.

Skygger for politikken

BEKLAGER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes innrømmer at forklaringen hans om hva som skjedde, da han ble tatt for å stjele et par solbriller på flyplassen, var mangelfull. Han beklager til partiet. Dette bildet av Moxnes, med noen andre solbriller, er tatt til et sommerintervju i 2017.

De siste dagene har det stormet rundt Rødts partileder Bjørnar Moxnes, etter at det ble kjent at han stjal et par Hugo Boss-solbriller på Gardermoen.

Klassekampen har snakket med flere tidligere ledere av Rødt, og dets forgjenger Rød Valgallianse (RV). Sigurd Allern, RVs første leder, har i etterkant jobbet som medieforsker og forsket på medieskandaler. Han viser til at saken har utvikla seg til det han kaller en «typisk moderne og individorientert skandale», noe det har vært mange av etter årtusenskiftet.

– Det handler ikke om et politisk spørsmål, men om en politiker som privat har begått et lovbrudd og et moralsk normbrudd. I seg selv er saken av begrenset betydning, spesielt juridisk, men historien leder lett til et mediedrev når den som anklages vikler seg inn i forklaringer som er ufullstendige, og på noen måter misvisende.

Reagerer på håndteringen

Fredag fortalte Moxnes at han hadde tatt solbrillene. Først seinere ble det kjent at han tok av lappen, og la brillene i bagasjen, da han ble klar over hva som hadde skjedd. Lørdag kom det fram at han først nektet for å ha tatt brillene, før han ble fulgt vekk av en vekter.

Han har fått kritikk for at han ikke la alle kortene på bordet med en gang.

Allern er forbausa over måten saken har blitt håndtert i etterkant.

– Saken og de litt skiftende forklaringene kan skade tilliten til Moxnes som leder, i det minste på kort sikt. Politisk kommunikasjonsforskning viser imidlertid at de fleste sånne skandaler ikke får konsekvenser for partienes oppslutning.

Etter mange år under sperregrensa har Rødt de siste årene fått sitt endelige gjennombrudd. Partiet fikk inn åtte representanter på Stortinget ved valget i 2021. Målingene de siste måneden har tydet på at partiet vil gjøre sitt desidert beste valg noensinne i høst.

Bare noen måneder før valget har partiet fått en skandale i fanget. Saken kan ta fokus fra politikken, påpeker Allern.

– Dette roter vekk oppmerksomheten fra politiske saker, også internt ettersom saken må håndteres innad i partiet. Sånt tar opp tid som kunne blitt brukt til valgarbeid. Jeg er selv Rødt-medlem og for partiets skyld får en håpe at alt relevant nå er lagt er på bordet.

Torstein Dahle, som har vært leder av både RV og Rødt, er blant dem som avviser at saken bør få konsekvenser for Moxnes sitt verv som partileder.

– Det er en sak som selvfølgelig er til skade for Bjørnars anseelse, men etter min mening så tilsier ikke det at han bør gå av som leder. Han har gjort en veldig beklagelig feil, og det hender at man gjør feil her i livet.

Vil samle landsstyret

TV2 har vært i kontakt med partiets fylkesledere. De fleste sier at de fortsatt har tillit til partilederen. I går meldte imidlertid NRK at Kjell Oldeide, fylkesleder i Sogn og Fjordane, vil at landsstyret skal samles for å ta stilling til om Moxnes bør fortsette. Partisekretær Reidar Strisland avviste at det var grunnlag for å kalle inn til et slikt møte.

Tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre synes synd på Moxnes.

– Stakkars, stakkars Bjørnar. Nå får han oppleve den virkelige baksida av både det å være en offentlig person og tillitsvalgt for tusenvis av mennesker. Det som skjer nå er antakeligvis akkurat det han frykta da han oppførte seg tåpelig på Gardermoen, og som fikk han til å handle irrasjonelt og i panikk.

Myhre avviser at det er en stor sak.

– Dette kommer ikke til å stå i historiebøkene. Dette handler ikke om at han har misbrukt tillit eller verv, det handler om at han har gjort noe ulovlig med samme strafferamme som å kjøre litt for fort.

Han mener man likevel kan ta lærdom av hendelsen.

– Jeg mener at det viktigste læringspunktet for Bjørnar og Rødt i dette er at man ikke skal være så ivrig etter å kaste den første stein. Den viljen til å fordømme folk for å være menneskelige bør Rødt legge av seg.

Finn Sjue, også tidligere RV-leder, reagerte på saken med overraskelse.

– Jeg kjenner han som en bra fyr, men det man bør ta med seg er at et skikkelig menneske kan gjøre feil, til og med uforståelige feil.

Sjue omtaler tyveriet som en «psykisk blackout», han understreker at han ikke forsøker å psykologisere det som skjedde, men sier:

– Vi mennesker kan bli helt perplekse noen ganger, og griper til feil måte å behandle ting på.

Han setter pris på Moxnes sin beklagelse, og håper at han fortsetter som leder.

Moxnes beklager

I en e-post til Klassekampen skriver Moxnes at han lytter til tilbakemeldingene, og at han har forståelse for at folk er skuffa og kritikken som har kommet. Han innrømmer at forklaringen om hva som skjedde var mangelfull, dette er han flau og lei seg for.

– Burde dette blitt håndtert annerledes?

«Ja, helt åpenbart. Jeg burde for det første levert solbrillene tilbake da jeg oppdaget dem. Og når saken ble kjent, burde jeg fortalt i detalj om hele forløpet fra første stund. Jeg beklager til alle involverte og jeg beklager til partiet.»

– Hvordan ser du på det å skulle lede partiet gjennom valgkampen?

«Jeg har gjort noe som nå skygger over Rødts politikk, og det beklager jeg. Jeg er avhengig av tillit fra partiet. Jeg har sagt at jeg ikke klamrer meg til taburetten.»

Han er innstilt på å lede partiet inn i valgkampen, dersom partiet ønsker det.

«Det er partiet og medlemmene som avgjør om jeg er partileder, og så langt er tilbakemeldingen at de fleste er skuffa, uten å mene at saken er uforenlig med å fortsette som partileder.»

– Har du stjålet før?

«Nei, jeg har ikke stjålet før. Samtidig vil det være dumt å garantere for at det ikke dukker opp at jeg i løpet av 40 år kan ha gått fra en regning en gang.»

Presisering 4. juli 2023: I faktaboksen i denne saken har Klassekampen presisert at tyveriet er klassifisert som et mindre tyveri i strafferettslig forstand, ettersom det har en annen strafferamme enn tyveri i straffeloven.

Politikk