Et kanadisk fond kan snart eie over 300 norske barnehageeiendommer. – Uproblematisk, sier Frps Himanshu Gulati.

Frp sier ok til storoppkjøp

HAR TRUA: Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) viser til at Oljefondet eier aksjer i kanadiske Brookfield. Han har tillit til at de gjør grundige vurderinger. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

Det kanadiske selskapet Brookfield kan snart eie over 300 norske barnehageeiendommer, dersom forhandlingene med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) ender med salg. Torsdag omtalte Klassekampen en rapport fra Centre for International Corporate Tax Accountability and Research, som setter spørsmålstegn ved Brookfield sin skattepraksis. Stikkordene er en komplisert selskapsstruktur, skatteparadis, og lite skatterapportering.

Politikk