Tysk utakt

20. juni uttrykker Finn Iunker sin beundring for etterkrigstidens Tyskland og prosessen med å anerkjenne og bearbeide sitt ansvar for det nazistiske diktaturets folkemord. Han framhever også Tysklands grundighet og nøyaktighet.

Debatt