Kritikk er ikke det samme som hat og hets.

Begreps­av­klaring

Illustrasjon: Knut Løvås

Kritikk er en vurdering, undersøkelse og bedømmelse, mens kritisk tenkning er tenkning som undersøker en sak grundig og i alle dens detaljer, uten å akseptere tillærte dogmer og forestillinger. Det innebærer at det gjøres vurderinger ut fra kriterier før det felles en dom. Rasjonell kritikk er derfor noe som presenteres ut fra felles og kjente kriterier.

I god tro